Informacje ogólne Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Szkolne Koło Caritas to organizacja działająca na terenie szkoły i włączająca się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno - opiekuńczo - wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Członkami koła są uczniowie starszych klas szkoły podstawowej.

Obecnie opiekę nad wolontariuszami sprawuje pani Maria Reczyńka. Koło działa w oparciu o regulamin oraz roczny plan pracy.

Cele koła:
• Kształtowanie i wychowywanie młodzieży w duchu humanizmu, tolerancji i sprawiedliwości społecznej;
• Uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby drugiego człowieka,
• Rozpoznawanie konkretnych potrzeb w szkole i w najbliższym otoczeniu – pomoc uczniom chorym, uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinom wielodzietnym,  ludziom starszym, samotnym.