Dla Rodziców

Absolwenci

Bezpieczeństwo

Innowacje pedagogiczne

Licznik odwiedzin

Aktualności
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 marca 2020 11:50

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;

 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  

 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;

 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;

 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;

 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;

 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;

 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;

 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;

 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;

 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

KOMUNIKAT
Szanowni Rodzice

    
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zapobiegania zakażeniom oraz procedurami postępowania w przypadku podejrzeń zakażenia koronawirusem.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Telefoniczna Informacja Pacjenta  800-190-590

 czynna przez  całą dobę

Połączenie z Telefoniczną Informacją Pacjenta jest bezpłatne.
Konsultanci poinformują:

·         czym jest koronawirus

·         jak się zabezpieczyć przed koronawirusem

·         co zrobić, gdy wracasz z kraju, w którym zdarzyły się przypadki zakażenia koronawirusem i masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia

·         gdzie znajdziesz najbliższą placówkę inspekcji sanitarnej lub oddział zakaźny szpitala oraz dowiesz się, jak się z nimi skontaktować

·         gdy będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości związane z postępowaniem w sytuacji podejrzenia zakażania koronawirusem.

 
"Obudź w sobie kreatywność i rozwijaj pasje" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

‘Valentine’s Day in the United Kingdom’ – to hasło przewodnie lutowych  warsztatów decoupage, poświęconych  tradycji Walentynek w Wielkiej Brytanii oraz historii pierwszej kartki walentynkowej. Było to już ostatnie spotkanie z cyklu „Obudź w sobie kreatywność i rozwijaj pasje”. Tym razem uczestnicy ozdabiali drewniane serca oraz serduszkowe breloki. Mamy nadzieję, że przeprowadzona innowacja pedagogiczna przyczyniła się do rozwoju zainteresowań uczniów oraz wzbogaciła ich wiedzę o świecie. Zajęcia językowe połączone z warsztatami artystycznymi z pewnością aktywizowały szóstoklasistów do kreatywnego myślenia, nauczyły ich nie tylko ciekawych technik zdobienia i tworzenia wspaniałych przedmiotów, ale również zupełnie innego postrzegania tego, co nas otacza. Innowacja poszerzyła tym samym zasób słownictwa, a także pozwoliła bawić się sztuką.

 
Dzień Dinozaura PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Dinozaury to takie stworzenia,
których już od dawna na świecie nie ma.
Niektóre były duże, wielkości wieżowca,
a inne małe, na przykład jak owca…”

26 lutego przypada dość nietypowe święto  - Dzień Dinozaura, zatem jest to wspaniała okazja by porozmawiać  o prehistorycznych stworach, które niegdyś zamieszkiwały naszą planetę. Tego dnia dzieci przyniosły różne dinozaury. Była to wspaniała okazja by dowiedzieć się gdzie i kiedy żyły, jak wyglądały, czym się żywiły oraz dlaczego wyginęły te prehistoryczne zwierzęta. Dzieci bardzo chętnie rozwiązywały przygotowane zadania – układały swojego gada względem siebie, według wielkości, przeliczały posługując się liczebnikami – głównymi, porządkowymi, rozwiązywały zagadki. Ciekawą zabawą było składanie szkieletu dinozaura i tworzenie własnego z figur geometrycznych. Ponadto losując karty wykonywały wspólnie ćwiczenia gimnastyczne naśladujące ruchy dinozaurów. Ten niezwykle interesujący dzień zakończył się oczywiście zabawami w dinozaurów i otrzymaniem pamiątkowego dyplomu.

Poprawiony: czwartek, 12 marca 2020 09:03
 
Rekrutacja 2020/2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Czchowie informuje, że zapisy dzieci:

- do klasy I odbędą się w dniach od 2 marca do 20 marca 2020r.

- do oddziału przedszkolnego (klasa „O”) w dniach  od 2 marca do 27 marca 2020r.

Wnioski dostępne w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 15.00

 
Dzień Kota PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 lutego 2020 22:00

Bo koty są dobre na wszystko,

Na wszystko co życie nam niesie.

Bo koty to czułość i bliskość,

Na wiosnę, na lato, na jesień.

17 lutego obchodziliśmy w naszym oddziale przedszkolnym Dzień Kota. Celem obchodów było podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka, zwrócenie uwagi ludzi na los porzuconych i bezdomnych zwierząt oraz na uwrażliwienie na właściwe traktowanie, bo to nie są zabawki tylko żywe istoty. Dzieci w tym dniu dowiedziały się ciekawych informacji na temat kotów. Wysłuchały wiersza Stanisława Jachowicza "Chory Kotek" i opowiadania "Jak Mruczek częstował zwierzęta mlekiem". Rozwiązywały zagadki, brały udział w konkursach np. picie mleczka z miseczki, aktywnie uczestniczyły w zabawach ruchowych "Małe kotki dwa, Uciekaj myszko", wykonywały prace plastyczne. Na koniec zajęć wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami. Dla przedszkolaków był to dzień pełen wrażeń i ciekawych doświadczeń spędzonych w miłej i radosnej atmosferze.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 7 z 80

indeks

men

oke

wfzklasa

pajack

cyfrowa szkoła

librus

moksir logo

czchow

czas czchowa

BIP11
Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS.