Wytyczne sanitarne obowiązujące od 1 września 2021 Drukuj

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.  Wytyczne MEiN,  MZ i GIS obowiązujące od 1 wrzesnia 2021