Komunikat w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w dwóch turach zgodnie z poniższym harmonogramem :

I. Klasy V – VIII godz. 8:00 spotkania w klasach z wychowawcami.

Uczniowie klas IV wchodzą do szkoły przez salę gimnastyczną i wraz wychowawcami udają się do przydzielonych sal lekcyjnych.

Przydziały sal: 

IVa, sala nr 17, I piętro

IVb, sala nr 14, I piętro

Va, sala nr 19, II piętro 

Vb, sala nr 13, II piętro 

VI, sala nr 6, II piętro 

VIIa, sala nr 7, II piętro 

VIIb, sala nr 19, I piętro

VIIIa, sala nr 11, II piętro 

VIIIb, sala nr 14, II piętro 

II. Klasy I - III – godz. 9.00
III. Klasy 0 godzina 9.30

klasy II - III spotkania z wychowawcami w klasach.

Klasy I a, b – godz. 9.00 sala gimnastyczna, wejście od podwórka szkolnego, spotkanie w obecności dyrektora szkoły i wychowawców klas.

Klasy 0 a b – godz. 9.30 sala gimnastyczna, wejście od podwórka szkolnego, spotkanie w obecności dyrektora szkoły i wychowawców oddziałów przedszkolnych.

Przydziały sal:

klasa 0a, sala nr 21, I piętro

klasa 0b, sala nr 21a, I piętro

klasa Ia, sala nr 2, parter

klasa Ib, sala nr 4, parter

klasa IIa sala nr 3, parter

klasa IIb sala nr 8, parter

klasa IIIa sala nr 10, parter 

klasa IIIb sala nr 11, parter

Z uwagi na obostrzenia sanitarne na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu. Prosimy o przestrzeganie tych zasad. Rodziców prosimy o pozostanie na zewnątrz. Wyjątek stanowią rodzice pierwszoklasistów i wychowanków oddziału przedszkolnego, którym może towarzyszyć tylko jeden rodzic.