Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:

15 października 2021r;
12 listopada 2021r;
7 stycznia 2022r;
2 maja 2022r;
24 maja 2022r;
25 maja 2022r;
26 maja 2022r;
17 czerwca 2022r.