Próbna ewakuacja przeciwpożarowa Drukuj
Wpisany przez Administrator   

012W poniedziałek 21października 2019 r. w naszej szkole miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem akcji było przypomnienie dzieciom i pracownikom szkoły zasad właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia. Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Brzesku oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Czchowie. Ta też jednostka przyjechała do naszej szkoły, aby obserwować jak uczestnicy ewakuacji na sygnał syreny alarmowej opuszczali budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi poza teren szkoły. Ewakuacja przebiegała bardzo sprawnie i szybko, bez elementów paniki. Na kilka minut wszystkie klasy i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze pozostały puste. Został sprawdzony stan liczebności grup klasowych oraz pracowników. Tego typu ćwiczenia są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną. Już od najmłodszych lat oswajają uczestników oraz kadrę pedagogiczną i pracowników niepedagogicznych do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego paniki ,opuszczenia miejsca nauki, pracy i zabawy.